Het verhaal van Sabien

ZoeKit wil hulp bieden aan iedereen die vast is gelopen in een zoektocht naar vrienden, familie of andere dierbare personen waarmee het contact verloren is gegaan. Deze zoektochten hebben geleid naar vele verhalen. Sommige hebben blijvend indruk gemaakt.

Hier is plaats gemaakt voor zulke verhalen. Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de namen veranderd.

Sabien De moeder van Sabien (17 jaar) had 18 jaar geleden een verhouding met Henk uit Maastricht. Een kortstondige verkering met een aantrekkelijke zakenman. Als de verkering al over is ontdekt zij dat ze zwanger is. Ze besluit Henk hiermee niet lastig te vallen en krijgt een dochter die ze samen met haar latere echtgenoot opvoed. Sabien weet dat dit niet haar biologische vader is en zij wil haar biologische vader leren kennen. Moeder doet haar best om haar dochter te helpen haar vader te vinden. Helaas lukt haar dit niet en wordt ZoeKit ingeschakeld.

ZoeKit gaat met de summiere gegevens aan de slag en er volgt een e-mail contact waarin het ZoeKit lukt om voldoende aanknopingspunten te vinden om de zoektocht mee te beginnen.

Henk moet ongeveer 50 jaar zijn en afkomstig uit Limburg. Zijn achternaam is nog niet helemaal duidelijk en moet lijken op Hanse of Hansen. Deze aanwijzing leidt uiteindelijk naar ene Henk Hanssen van 53 jaar in Maastricht. Nadat een fotootje van Sabien wordt vergeleken met een gevonden schoolfoto van een nog heel jonge Henk lijkt de ontknoping te naderen.

Henk zou een bos blonde krullen hebben is ook nog een aanwijzing… Henk Hanssen is gevonden met een inmiddels zo goed als kaal hoofd. Sabien belt met de zenuwen in haar lijf met Henk en stelt zich voor als zijn dochter. Henk reageert verbouwereerd maar is al snel enthousiast. Hij is haar moeder niet vergeten en heeft in latere relaties nooit andere kinderen gekregen.

Zijn kinderwens is met de komst van Sabien in vervulling gegaan.

Verhaal over de zusjes Staal

De zusjes Staal. Een wel heel bijzondere zoektocht was die van de zusjes Staal. De dochter van Emmy deed een oproep naar de biologische familie van haar moeder. Emmy wist haar hele leven dat zij een geadopteerd kind was. Aanknopingspunten waren de geboorteplaats A. en de naam Staal. Na enkele mails, waarin ik haar op een mogelijk spoor naar de familie zette, stopte het mailcontact. Tot ik een half jaar later andere oproep tegenkwam. Silvia zocht haar biologische familie.

Ook Silvia was een geadopteerd kind. Geboorteplaats A. en de naam Staal. Dat was wel erg toevallig. Ik heb direct de eerste zoektocht erbij gepakt en de zoekende dochter van Emmy gemaild. Ze had de zoektocht niet voortgezet, haar moeder was inmiddels ziek en daar ging nu even alle aandacht naar uit. Maar als ik ermee verder wilde gaan zou ze daar heel blij mee zijn.

Het aanvankelijke spoor naar de biologische moeder heb ik weer opgepakt en al snel de hele familie in kaart gebracht. De biologische moeder was inmiddels overleden. Zij was gehuwd geweest en had nog twee dochters gekregen die wel bij haar waren opgegroeid. Het werd nu wel erg spannend, er waren vier kinderen die elkaar niet kenden. Hun moeder was in de jaren vijftig, zoals zoveel jonge vrouwen, in een diensbetrekking in de grote stad.

Daar raakte zij zwanger van haar eerste kind, dit kindje hield ze, al was ze niet gehuwd. Er volgden nog twee dochters, van deze kinderen deed ze afstand: Emmy en Silvia. Beide meisjes werden door verschillende ouderparen geadopteerd en liefdevol grootgebracht. Moeder huwde en kreeg met haar echtgenoot nog een dochter. De twee afgestane kinderen werden verzwegen. De dochters die bij moeder opgroeiden hebben nooit geweten van het bestaan van hun zusjes die afgestaan werden.

Met de hulp van een familielid zijn de zussen op de hoogte gebracht van het bestaan van de zussen. De schok was enorm. De zoektocht is inmiddels een half jaar geleden afgerond, maar alleen Silvia en Emmy hebben inmiddels een innig contact. Het is bijzonder te zien dat de zusjes sprekend op elkaar lijken qua uiterlijk en doen en laten. Zij hopen dat ook de andere zusjes de schok te boven komen en contact met hen wil in de toekomst. Helaas is over de vader van drie meisje niets bekend. Moeder heeft dit geheim in haar graf meegenomen. Gezien de treffende gelijkenis is het zeer aannemelijk dat drie zussen dezelfde vader hebben.