August 9,2012 Searching for clues, returning personal effects

Latest Info

As long as I find people I will continue to do this,” says Kitty Brom from Hummelo, the Netherlands. The hobby genealogist helps locate relatives of former concentration camp inmates so that the International Tracing Service (ITS) can return their personal effects. The ITS archive still contains nearly 2,900 personal items: wallets including photos and letters, jewelry and watches whose owners are known by name. Brom visited Bad Arolsen to learn about different research options.

Three years ago Brom watched a documentary on Dutch TV about the return of personal effects at the Amersfoort Memorial. “It was deeply moving to see how the people reacted to the effects; the emotional value these personal items had for the families,” said Brom. She decided to get involved on the spot.

As a hobby she had helped adopted children find their biological parents and acquaintances locate friends and relatives, thus qualifying her as an expert in working out different family ties and locating people. Brom needed exactly these skills in the search for family members of former camp inmates. She helped the TV station do further research, then worked with Camp Amersfoort and the foundation October 44. “In the meantime I have built up a network of contacts and am using the ITS´s list of names to do Internet research,” said Brom.

“I´m no longer limited to one nationality or group of prisoners.” So far she has found family members in Holland, Belgium and Norway, “about 50 or 60 families,” she said. “We have exchanged well over 1,000 emails. As soon as I start doing research, I see a puzzle in front of me which at the end will form a picture.” Sometimes Brom browses online archives, telephone books and the Internet until 3 a.m.

“I hope I´m helping a little,” says Brom modestly. “I just think it is good when people can find peace of mind; when they know what happened. In the end most people simply want concrete proof they can hold in their hands.” Brom herself knows what uncertainty means, as she has experienced it in her own family. Her grandfather disappeared without a trace in early 1945, and was never heard from again. Source , www.its-arolsen.com

 

Het verhaal van Sabien

ZoeKit wil hulp bieden aan iedereen die vast is gelopen in een zoektocht naar vrienden, familie of andere dierbare personen waarmee het contact verloren is gegaan. Deze zoektochten hebben geleid naar vele verhalen. Sommige hebben blijvend indruk gemaakt.

Hier is plaats gemaakt voor zulke verhalen. Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de namen veranderd.

Sabien De moeder van Sabien (17 jaar) had 18 jaar geleden een verhouding met Henk uit Maastricht. Een kortstondige verkering met een aantrekkelijke zakenman. Als de verkering al over is ontdekt zij dat ze zwanger is. Ze besluit Henk hiermee niet lastig te vallen en krijgt een dochter die ze samen met haar latere echtgenoot opvoed. Sabien weet dat dit niet haar biologische vader is en zij wil haar biologische vader leren kennen. Moeder doet haar best om haar dochter te helpen haar vader te vinden. Helaas lukt haar dit niet en wordt ZoeKit ingeschakeld.

ZoeKit gaat met de summiere gegevens aan de slag en er volgt een e-mail contact waarin het ZoeKit lukt om voldoende aanknopingspunten te vinden om de zoektocht mee te beginnen.

Henk moet ongeveer 50 jaar zijn en afkomstig uit Limburg. Zijn achternaam is nog niet helemaal duidelijk en moet lijken op Hanse of Hansen. Deze aanwijzing leidt uiteindelijk naar ene Henk Hanssen van 53 jaar in Maastricht. Nadat een fotootje van Sabien wordt vergeleken met een gevonden schoolfoto van een nog heel jonge Henk lijkt de ontknoping te naderen.

Henk zou een bos blonde krullen hebben is ook nog een aanwijzing… Henk Hanssen is gevonden met een inmiddels zo goed als kaal hoofd. Sabien belt met de zenuwen in haar lijf met Henk en stelt zich voor als zijn dochter. Henk reageert verbouwereerd maar is al snel enthousiast. Hij is haar moeder niet vergeten en heeft in latere relaties nooit andere kinderen gekregen.

Zijn kinderwens is met de komst van Sabien in vervulling gegaan.

Verhaal over de zusjes Staal

De zusjes Staal. Een wel heel bijzondere zoektocht was die van de zusjes Staal. De dochter van Emmy deed een oproep naar de biologische familie van haar moeder. Emmy wist haar hele leven dat zij een geadopteerd kind was. Aanknopingspunten waren de geboorteplaats A. en de naam Staal. Na enkele mails, waarin ik haar op een mogelijk spoor naar de familie zette, stopte het mailcontact. Tot ik een half jaar later andere oproep tegenkwam. Silvia zocht haar biologische familie.

Ook Silvia was een geadopteerd kind. Geboorteplaats A. en de naam Staal. Dat was wel erg toevallig. Ik heb direct de eerste zoektocht erbij gepakt en de zoekende dochter van Emmy gemaild. Ze had de zoektocht niet voortgezet, haar moeder was inmiddels ziek en daar ging nu even alle aandacht naar uit. Maar als ik ermee verder wilde gaan zou ze daar heel blij mee zijn.

Het aanvankelijke spoor naar de biologische moeder heb ik weer opgepakt en al snel de hele familie in kaart gebracht. De biologische moeder was inmiddels overleden. Zij was gehuwd geweest en had nog twee dochters gekregen die wel bij haar waren opgegroeid. Het werd nu wel erg spannend, er waren vier kinderen die elkaar niet kenden. Hun moeder was in de jaren vijftig, zoals zoveel jonge vrouwen, in een diensbetrekking in de grote stad.

Daar raakte zij zwanger van haar eerste kind, dit kindje hield ze, al was ze niet gehuwd. Er volgden nog twee dochters, van deze kinderen deed ze afstand: Emmy en Silvia. Beide meisjes werden door verschillende ouderparen geadopteerd en liefdevol grootgebracht. Moeder huwde en kreeg met haar echtgenoot nog een dochter. De twee afgestane kinderen werden verzwegen. De dochters die bij moeder opgroeiden hebben nooit geweten van het bestaan van hun zusjes die afgestaan werden.

Met de hulp van een familielid zijn de zussen op de hoogte gebracht van het bestaan van de zussen. De schok was enorm. De zoektocht is inmiddels een half jaar geleden afgerond, maar alleen Silvia en Emmy hebben inmiddels een innig contact. Het is bijzonder te zien dat de zusjes sprekend op elkaar lijken qua uiterlijk en doen en laten. Zij hopen dat ook de andere zusjes de schok te boven komen en contact met hen wil in de toekomst. Helaas is over de vader van drie meisje niets bekend. Moeder heeft dit geheim in haar graf meegenomen. Gezien de treffende gelijkenis is het zeer aannemelijk dat drie zussen dezelfde vader hebben.

Adres Onbekend

ZoeKit heeft jarenlang aan het radioprogramma van de KRO, Adres Onbekend, bijgedragen. Hierdoor zijn vele vrienden, geliefden en families herenigd. Het besloten forum van dit wekelijkse radioprogramma is een plek geworden waar medezoekers onderling contact leggen en elkaar helpen. De samenwerking met een handjevol leden uit de Zoekbrigade van Adres Onbekend heeft een (h)echte vriendengroep opgeleverd. Met veel enthousiasme maken zij gebruik van elkaars expertise en staan elkaar met raad en daad bij.

Deze samenwerking maakt het mogelijk dat ook ogenschijnlijk onoplosbare zoektochten tot een goed eind worden gebracht. Inmiddels allang niet meer alleen voor het radioprogramma maar ook daarbuiten. Omdat ZoeKit bijzonder trots is op deze samenwerking worden er hier twee met naam en specialiteit genoemd.

Zo heeft Theo Grandiek , ‘stamboomexpert’, al verschillende keren in Limburg archieven doorgespit om bijvoorbeeld de juiste naam te vinden van een biologische vader die door zijn zoon gezocht werd. Mede door de hulp van Theo is deze jarenlange zoektocht tot een goed eind gebracht. Ook heeft Theo bijzondere bijdragen geleverd aan het zoekwerk voor de zogenaamde oorlogsnalatenschappen. Een recente bijdrage heeft er o.a. toe geleid dat een dochter, die haar vader nooit gekend heeft omdat hij voor haar geboorte in een concentratiekamp overleed, 67 jaar na dato de persoonlijke eigendommen van haar vader zal ontvangen.

En ook Leon de Laat, ‘Amsterdamexpert’, die uren in het Amsterdams archief doorbrengt en met fantastische bijdragen komt. Voor vele soorten zoektochten heeft hij dikwijls een waardevolle bijdrage of oplossing. Op www.geheugenvanoost.nl is te zien dat Leon veel mensen helpt met zijn kennis van het Amsterdams archief.
ZoeKit is ook trots en blij met de niet bij naam genoemde personen die deel uitmaken van het ZoeKit team!