Verhaal over de zusjes Staal

De zusjes Staal. Een wel heel bijzondere zoektocht was die van de zusjes Staal. De dochter van Emmy deed een oproep naar de biologische familie van haar moeder. Emmy wist haar hele leven dat zij een geadopteerd kind was. Aanknopingspunten waren de geboorteplaats A. en de naam Staal. Na enkele mails, waarin ik haar op een mogelijk spoor naar de familie zette, stopte het mailcontact. Tot ik een half jaar later andere oproep tegenkwam. Silvia zocht haar biologische familie.

Ook Silvia was een geadopteerd kind. Geboorteplaats A. en de naam Staal. Dat was wel erg toevallig. Ik heb direct de eerste zoektocht erbij gepakt en de zoekende dochter van Emmy gemaild. Ze had de zoektocht niet voortgezet, haar moeder was inmiddels ziek en daar ging nu even alle aandacht naar uit. Maar als ik ermee verder wilde gaan zou ze daar heel blij mee zijn.

Het aanvankelijke spoor naar de biologische moeder heb ik weer opgepakt en al snel de hele familie in kaart gebracht. De biologische moeder was inmiddels overleden. Zij was gehuwd geweest en had nog twee dochters gekregen die wel bij haar waren opgegroeid. Het werd nu wel erg spannend, er waren vier kinderen die elkaar niet kenden. Hun moeder was in de jaren vijftig, zoals zoveel jonge vrouwen, in een diensbetrekking in de grote stad.

Daar raakte zij zwanger van haar eerste kind, dit kindje hield ze, al was ze niet gehuwd. Er volgden nog twee dochters, van deze kinderen deed ze afstand: Emmy en Silvia. Beide meisjes werden door verschillende ouderparen geadopteerd en liefdevol grootgebracht. Moeder huwde en kreeg met haar echtgenoot nog een dochter. De twee afgestane kinderen werden verzwegen. De dochters die bij moeder opgroeiden hebben nooit geweten van het bestaan van hun zusjes die afgestaan werden.

Met de hulp van een familielid zijn de zussen op de hoogte gebracht van het bestaan van de zussen. De schok was enorm. De zoektocht is inmiddels een half jaar geleden afgerond, maar alleen Silvia en Emmy hebben inmiddels een innig contact. Het is bijzonder te zien dat de zusjes sprekend op elkaar lijken qua uiterlijk en doen en laten. Zij hopen dat ook de andere zusjes de schok te boven komen en contact met hen wil in de toekomst. Helaas is over de vader van drie meisje niets bekend. Moeder heeft dit geheim in haar graf meegenomen. Gezien de treffende gelijkenis is het zeer aannemelijk dat drie zussen dezelfde vader hebben.