Zoektochten en referenties

Behalve de zoektochten naar (adoptie) kinderen en (biologische) ouders, jeugd en of vakantieliefdes, dienstmaten, collega’s en andere verloren contacten, houd ik mij ook bezig met ander zoekwerk. Voor verschillende stichtingen zet ik mij in om nabestaanden op te sporen die eigendommen terug krijgen van dierbaren die deze in gevangenschap tijdens de tweede wereldoorlog hebben moeten afstaan. Dit zijn voor mij speciale zoektochten die tijdrovend en intensief zijn. De gegevens van de betrokkenen zijn summier en dateren uit de oorlog. De voldoening is enorm wanneer ik later een uitreiking bijwoon en te weten hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.

De voorwerpen die teruggegeven worden zijn vaak eenvoudig, maar zeer persoonlijk. ZoeKit heeft hiervoor samengewerkt met Gert van Dompseler en Pieter Dekker van stichting Oktober ’44 en Annemiek Littlejohn van Stichting Hart voor Kamp Amersfoort. Door deze zoektochten ben ik in contact gekomen met de directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Harry Ruijs.

ZoeKit zal voor de komende zoektochten naar nabestaanden een adviserende rol hebben, zodat zijn medewerkers van NMKA ook met succes deze nalatenschappen binnenkort kan gaan uitreiken. Meer info hierover in onderstaande links oorlogsnalatenschappen.(blogspot) oktober44.nl, kamp Amersfoort.

Een andere bezigheid is het zoeken voor de KRO en haar radioprogramma Adres Onbekend. Iedere week tracht ik een bijdrage te leveren aan de diverse zoektochten die uitgezet worden via de redactie. Het leukst aan het zoeken voor dit programma is de samenwerking die ontstaan is met medezoekers. Het besloten forum van Adres Onbekend is een plek geworden waar zoekers ook onderling contact leggen en elkaar helpen. Meer over Adres Onbekend leest u hier